close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ontwaring waar deselve met het meeste voor„

„deel zouden kunnen werden oengezet, ge„

zien zijnde dat deselve Eurapischesor

teeringen, en blijkens de veranderde afpak„

„briefjes voor het Grootste Gedeelte pro„

„patria genegotieerd geweest zijn, zo is verstaan

maar een pako gebleek alle deselve, buijten een pak met 100: p:s baf„

te baftasvas d’eerste

p„r vendutie tlaten tas Niesserpoer, dat gevlekt is en per

verkopen.

vendutie zal maeten verkogt werden, naar

nederland te zenden benevens nog 124:

packen Gerraesen van 36, 30. en 24 Cobibos

uijt den indiaschen voorraad, die wel gemist

kunnen werden.

dispositie over duijtge„

Ingedient zijnde de bevindingen der uijt„

lieverde ladinge

van Leckenland van

gelieverde Ladingen van de Reepen Lecker„

Souratta, oosttap

pelle van Zeland

„land van Souratta, OostCappelle van Zeeland

en de laabende

Haate Camp van

en Cabo De goede Hoop, en HarteCamp

macha.

nevens d’onderlaa an Mocha, als ook van het hoevijzer in

van Vosmaar van

in het Schip Vosmaar Van Rotterdam

Rotterdam

tot onderlag gedient hebbende, en nog onver„

antwoord; ois na Resumtie van dien revens

de Rapporten en verklaringen daar toe spe„

„teerende, g’arresteerd d: overheeden van Eerst

„gem: bodem uijtkoops te laten vergoeden

Ses p:s Gerrassen in een Pak: N„o 218: en thien

p:s chitsen Sourate en een ander Pak N:o

12, beide nat en leessadhigt aangebraagt

S