close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0351

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

temin bevonden, widers d’overrige gevlek„

ten beschadigde Lywaten en stoffen Item

de negen kassen met zeep die door Lee„

„kacsie onbruijkbaar bevonden ende gedis„

tilleerde wateren, die door het doorkra„

gien van de proppen door de kackelaeken

bedurven bevonden zijn, bij publicque

vendutie te laten verkopien en na het in

„konnen van dies Rendement over het

Een en onder nader te disponeeren; dog

intusschen door die de besorging van het

Rosewater in Souratta Gehad, en het

selve, schoon in veel kleender flessen, de

Comp: Egter bij na tegaan de voorige prijsch

in reeck: gebragt hebben, de heeft van

dies bedragen tot ƒ356:13: 8: te laten

vergaeden, dag te 24 flessen zobedor„

ven als uijtgelopen te laten afschrijven,

voorts de met het schip OostCappelle

alhier aangebragte en ten Eenemale

verstikt en enbruijtbaar bevonden 150 p„s kom„

vellen, en 3 Capusijnen, Sawel by publ: ver„

„dutie telaten verkopen, als de met Parte

kamp terug gebragte gevlekte en be„

„schadigde Lijwaten en mainfactuuren, item

de gedistileerde wateren, voor het geene

gelden wilden, en alle de verdere minder

heeden ende fecten op de voorsz uijtgelen„

verde

211

339