closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verde Ladingen en onderlag te laaten ofschrijven

Excepto 258 lb: neepkaarsen, die schoon

Eenigsints door den kackerlaken doorvree„

„ten nag verstrekbaar zijn en dierhalven by de

boekeen als goede zullen moeten ingenoemen

werden

inaediende beaar„ Door Den Heer Directeur Generaal, in„

nissen van den heer

directeur Generaal gevolge het Genoteerde bij Resol: van ult:o

over d’ aanstelling van

8ber J„o leeden althans geproduceert zijnde

den opperkoopm: van

haenhoed tot visita„

Een schriftuur onder anderen behelbende zijn

teur Generaal.

Edeles beswaargissen of belangien, den kend,

ofte Legens, de ten dien dage geedane aan„

„stelling van het gafgaande Japans opperhoofd

van Exemoed, tot visitateur Generaal der

Indische negotie boeken, Luijdende verbotenus

aldus

Aan Zijn Edelheid den hoog

Edelen Groot agtbaren Heere

acob Mossel

gouverneur Generaal en

De wel Edele Heeren Raden

van Nederlands Jndia.

Hoog Edele Root Agtbare

Weijd gebiedende Heeren!

dewijl uw hoog Edelhedens den andergeteeken

„den Directeur op zijn versoek goedgunstig heb„

ben gelieven te permitteeren, om zijne belangens

tegens de aansteeling van het Japanse opperhoofd

Hendrik