close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

49

et die van het Jaar 17 5/0. na der Exoet door een be„

quaam en welmeenend persoon zullen gevissiteert

weesen of demaeyte zal dEComp: nog wel een

fraije stuver: waard zijn

Niet minder slordig was het gesteld met de bata„

viase administratie boekjes, waar van meede de

meeste in veele Jaren niet g’apmineert en geson„

„fronteert waren, schoon het selve alle Jaren zon„

„der manduement moet geschieden en het schynt

dat veele administrat:s in begrepp, dat dit werk

alte seer veragtert was, om ooyt wederom op een

effen bodem te komen, daar op niet werig ge„

„zandigt hebben, alzo den ondergeteekende het

zelve met Ernst door de confrontisten Laten

aantasten en haar nog 2 adjuncten teegevoegt

hebbende, men tallose misslagen /: om het geen

slimmer naam te geeven:/ daar bij heeft ontdekt,

dog schoon men wel besloten heeft, om de schade

d’ Ecomp: op een onverantwoordelijke wijse daar

door toegebragt, door die het incumbeert te

laten vergoeden, zo is dat egter dikwils te laat

also demeeste na verloop van zo veele Jaren

gestoeven, vertrokken of buijten staat geraakt zijn, om

Restitutie van het teveel genoten te konnen

doen, zo dat dEE Comp: die schade alleen moete

dragen, het welk men gemakkelijk zoude hebben

konnen prevenieeren, zo men het nodige ondersoek

ter gewone tijd had laten doen, behalven dat

sommige eer vergetene administrateur en ontrouwe

dienstknegten, ziende dat sij thans tegen verwagting

genoodsaakt worden, om Reekenschap te doen

van hunne huijshoudinge, de boekjes en andere no„

„dige doucementen obsent hebben gehouden, on„

der pretext, dat deselve bij ongeluk waren verloren,

en waar door men dan ten Eenemaal buiten staat

is gesteld om het nodige ondersoek te konnen

doen, zo als dat onder het schrijven dezes alwe„

derom Exteert bij d’inlandsche Soldij boeken, dien

uw hoog Edelheedens op de menigvuldige klagten

der inland„s en op ’t instantig versoek van den ondergetee„

kenden