closeTerug naar inventaris

Transcriptie

322

zo is, na Lecture vandien, bij den Heere waar bij gepersis„

teerd woerd, om redenen.

Gouverneur Generaal ende daar toe gevo„

teerd hebbende heeren zeeken goedgevonden

en verstaan, des onaangesien, bij het voorsz

besluijt tpersisteeren, Eens deels vermits het

uijtstel dat het werk van de generale

visite daar door Lijden moet, in verre na

sa groot niet is, als men zig zoude moeten

verbeelden uyt den ophef die daar van

bij dat schriftuur gemaakt werd, indien

men niet wist dat de Iapanse schepen

in dese of de toekomende maand nog verwagt

werden, en ten anderen naardien zijn Edele

wel verklaart gem: van Homaed tot dat

ampt niet bequaam t' oordeelen, en dat

de Comp: door die aanstelling naar zijn

Edeles gedagten ten hoogste leenadeelt werd,

dog gensints komt aan te toomen, reden

te hebben, eene zo prejudicable ideete

formeeren, van Een man, welke door

zijn Edele nooijt is ter toets gesteld, en

altoos de Reputatie gehad heeft van

Ten eerlievend dienaar tewesen, ieenig

en attend in en op soemp: dienst, en die

op het Japanse vaarwater Eenige Jaren

naden anderen, en selfs nog na zijne

aanstellinge tot opperhoofd, als negotie boes„

onder g’Emploijeert zijnde, en als de

zodanige

35