closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mat:

oek

tm:

d

395

bouwmaterialien enz:, tot Een middel van

bestaan, naar het voorbeeld tevinden

bij Resol: van den 8:e Maart j leeden,

welke vijf ten hondert hij in goederen zal

mogen na zig neemen als ingeringheeden

bestaande.

aanstelling van een

Tot capitain van Een compagnie in„

capitain van d’Jn„

„landsche burgers in stede van den deeser da„ landdsche burgerij

„gen overledenen Louis Iohannes Douw, is

verstaan t' advanceeren den vendri onder

d’inlandsche burger Comp:s van den capi„

tain Fredriksz:, in name Simon Na„

„lentijn Adamsz:

twaalf Japanse

Nademaal zekere Twaalf door den

swervers een Jaarin

het ambagts quacot„s

commandant van de fortresse Tanjor„

in de ketting te laten

arbeiden

poura Kleijn herwaarts afgesondene in„

sanders, in name Tabango Bappa Tjioe

Tamping Bappa Gerong Saiboe Bappa

Namia, Bappa Samae, Ladouw Speac„

„ma Bappa Setoe Patjing en Hamad,

volgens een ingekomen berigt van den Com„

„missaris tot de zaken van den Inlander

Bartingh, zonder van Een pas voorsien te

wesen, in het crawangse aan de stranden,

door Een uijtgesondene patcouille van voorz

kusting, als verdagte Swervers, opgevat

zijn

353