closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn; zo is verstaan, alle deselve in de ketting

te laten klinken, om zodanig den tijde pan

Een Iaar in het ambagts quaartier voor

de kost tearbeiden.

de Rescriptie naar

aastelijk is, na Lecture, verstaan te appro„

banda g’epprobeert

heeren d’ aftegane formeele Restriptie

naar Banda, door den heer raad Ex„

„tra ordinair van Rheden geconci„

pieerd.

Batavia In't Casteel Dato voorsz

/was getekent:/ I: Moffel, J: v: P: van

Gollenesse, I: M: Cluijsenaar

I: v: der Waeijen, P: A: v: der Parra,

I: v: der Spar P: v: den Velde, D:t

van Rhede, A: de nijs, H:t van Basel

en L„b taillebert Scretaris

Srndag Den 15:' Decemb: 172

Voor demiddag, ordinaire vergade„

„ring, absent Den Heer Eerste Raad

en Directeur Generaal van Gol„

„lenesse, en den heer Raad ordinair

van Broijel

de krankbezoeke

ts verstaan de Krankbesoeker Dirk Rel

Rellijen van Nuijs

te laten repatrieeren

rij, en Jan van Buijs, ingevolge hun

bij requeste gedaan versoek, te permitteeren

den

den

„Va

120