close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0366

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn; zo is verstaan, alle deselve in de ketting

te laten klinken, om zodanig den tijde pan

Een Iaar in het ambagts quaartier voor

de kost tearbeiden.

de Rescriptie naar

aastelijk is, na Lecture, verstaan te appro„

banda g’epprobeert

heeren d’ aftegane formeele Restriptie

naar Banda, door den heer raad Ex„

„tra ordinair van Rheden geconci„

pieerd.

Batavia In't Casteel Dato voorsz

/was getekent:/ I: Moffel, J: v: P: van

Gollenesse, I: M: Cluijsenaar

I: v: der Waeijen, P: A: v: der Parra,

I: v: der Spar P: v: den Velde, D:t

van Rhede, A: de nijs, H:t van Basel

en L„b taillebert Scretaris

Srndag Den 15:' Decemb: 172

Voor demiddag, ordinaire vergade„

„ring, absent Den Heer Eerste Raad

en Directeur Generaal van Gol„

„lenesse, en den heer Raad ordinair

van Broijel

de krankbezoeke

ts verstaan de Krankbesoeker Dirk Rel

Rellijen van Nuijs

te laten repatrieeren

rij, en Jan van Buijs, ingevolge hun

bij requeste gedaan versoek, te permitteeren

den

den

„Va

120