close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rotterdam van den 5:' maij J„o leeden; zois, na

Lecture, verstaan daar van, naar het ge„

„bruijk, deese aanteekening te houden

besluijt Comtrend

Vervolgens wierd door den Heere Gou

het geldaan versoek

door de Raden van

„verneur Generaal geproduceert een No„

Justitie, tot vereeer

dering van haar E:

„tul gehouden in Rade van Justitie dee„

lumenten

„ses Casteels, op den 5:' deeser, onder Eene

communicatie dat deselve door haar

achtb:s president den heer Stapel aan zijn

Edelheid was gepresenteerd, zonder ee„

rig gewag temaken van den teneur„

gelijk zijn E: anders, bij d’ overgave van dier„

„gelijke papieren, gewaon was te doen,

dog dat het audste Lid M„r Ian

steven Ode, zijn Cdelheid, so voor sig selfs,

als uijt name van deverdere Leden, be„

„hoorlijk versogt hadde, om Eene gun„

„stige dispositie, op de nadere instantie

die daar bij gedaan werd tot vermeln„

„dering van hare Emolumenten, en om

g’Exineert tewerden van de betaling

van den ipost op het houden van rijskig„

„gen, gelijk sulx kan gesien werden, bij

de volgende insertie

Dingsdag