close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0368

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rotterdam van den 5:' maij J„o leeden; zois, na

Lecture, verstaan daar van, naar het ge„

„bruijk, deese aanteekening te houden

besluijt Comtrend

Vervolgens wierd door den Heere Gou

het geldaan versoek

door de Raden van

„verneur Generaal geproduceert een No„

Justitie, tot vereeer

dering van haar E:

„tul gehouden in Rade van Justitie dee„

lumenten

„ses Casteels, op den 5:' deeser, onder Eene

communicatie dat deselve door haar

achtb:s president den heer Stapel aan zijn

Edelheid was gepresenteerd, zonder ee„

rig gewag temaken van den teneur„

gelijk zijn E: anders, bij d’ overgave van dier„

„gelijke papieren, gewaon was te doen,

dog dat het audste Lid M„r Ian

steven Ode, zijn Cdelheid, so voor sig selfs,

als uijt name van deverdere Leden, be„

„hoorlijk versogt hadde, om Eene gun„

„stige dispositie, op de nadere instantie

die daar bij gedaan werd tot vermeln„

„dering van hare Emolumenten, en om

g’Exineert tewerden van de betaling

van den ipost op het houden van rijskig„

„gen, gelijk sulx kan gesien werden, bij

de volgende insertie

Dingsdag