closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag Den 5:' December 1752.

Presentibus amnibus Dempto D'

Heer de Hartog door Jndispositie

op de propositie van dien heer M„r Ian Steven ode

is verstaan, in Eerbied terenoveeren, het versoek

door de Leden deses raads bij notul de dato 20

xber: 1746. aan de Edele hoge indiase Regedringe

gedaan, om Eeniger maten mede te mogen„

propiteeren van de praeducten deser Landen of

Eigentlijk om bijwege van angmentatie haren

presente Eenolumenten, gratieuselijk gebene„

ficeert temogen worden met eene matigeman„

delijkse verstrecking van Rijst Padij specerijen,

en colus olij s'comp: wegen, Item om van het

betalen der Jaarlijxse wagen pagt temogen wer„

den gelibereert in hoope dat haar hoog Edelhe„

dens uijt aanmerkinge der g’allequeerde rede„

„nen tot appri van het selve versoek bij opgeem:

notul van den 20 xber 1746. daar op als nu ten

favarabelste zullen gelieven te disponeeren.

Verklaarde den Edelen heer president m„r

Rijnier: Rapel /: buijten de overbrenging van de

notul desen aangaande tconcheeren in

Rade van Jndia / direct nog in direct

sig hier mede niet te kunnen dag tewillen

bemoeijen; vermits het voorsz versoek ter

Lerster instantie bij d’ Edele hoge indiasche

regeleeringe absolut gedeflineert, en vervolgens

is

aan de hoog agtb: heeren principalen selfs

direct voorgedragen Synde by missive van

desen rade, de dato 23' novemb: 1747. door

haar Edele hoog agtb: immers seveel men weet

tacate is, gepasseeert /onderstond:/ in kennisse

van rnij /:was getekent:/ J: E: der slijden secretaris

/:Lager:/ g’Extraheert uijt het memorial van

den Agtb: raad van Justutie deses casteelsen

/accordeert /: batavia datum ut supra /was getek:t J:

Dams ges Clercq.

zo is, of schoon het wel zo gevoegelik

Zande

329

357