closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zoude geweest zijn dat dit versoek, ter

occasie van d’ overgave van de Notul„

door preesident uijt name ende van

neegen de gesamentlijke Leeden was

voorgedragen, in steede van deselve

aan den heere Gouverneur Gereraal

stilserwijgende over te geeven, en selfs bij dat

papier te laten aanteekenen dat zig

daar meede direct nog in direct niet be„

„maeijen, en dus deese Regeering geen sints

de mond gunnen wilde, ten faveure der

Leden van het collegie, aan welkers hoofd

zijn E: gesteld is, Egter uyt consideratie

dat die behandeling, de leeden net

t' umputeeren is, dewelke wetende dat het

zo wel nodig als ordentelijk is, zig over versoe„

„ken van die natuur, ten minste ook bij

monde aan den heere Gouverneur Generaal

t' addresseeen, ditmaal in zo verre gedaan

hebben het Geene: net reeden van haar

konde verwagten, goedgevonden en verstaan

hare Emolumenten t' augienteeren

met Een half Last rijst, en Een halfed:

Specerijen ter maand, naar het evempel

der ordinaire predikanten, te deser hoofd„

plaatse, twinden bij de Resol: deser tafel

van den 29:' Julij en 16:' xber des Jaars 1746,

deeg ’t verdere en de versoogte vrijheijd van

wagen pogt