closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Cabo de Goede Hoop; zais ter aan sien daar

waar bijs

dermet breede werd aangetoond dat vol„

„gens getuijgenis van de geane die het ge„

„zag en opzigt hebben gehad op de vaartuij„

„gen, waar mede de tarwe uijt voorm: bo„

dem in het Geaan maguazijn is overgeb:t

het getal dere sacken aftoos wel

was uijtgekomen op vier na, welke

men meende abusivelijk aanboord te

veel geteld teweesen, en dat daaren

boven de voorschreevene vaartuijgen bij

continuatie zodanig Gesloten en ver„

seguld bevonden sijnde, als door den

stuurenan met het vertrek van boordei„

„genhandigt gedaan was, dierheelven

met Geene schijn van reeden kunnen

werden gesustineert, dat de uijtgestor„

„te Tarwe ondernegen zoude zijn vermin„

„dert, of daar van gesloten geworden

invoegen daar uijt handtastelijk afte

„neemen was, dat niet uijt de Loswaar„

tuijgen maar uijt ’t schip te veel Lasten

als tmin uijt geleeverd waren moe„

„ten ontvreemd, en op een in directie

neijze naar Land gevoert zijn t' een

ware dat graan in’t maguazijn

qualijk en abusive was gewoogen gevoo„

„den, inwelk geval de schipper De

weeves