closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zier

oeever Selfo had behoren toe testellen

dat de presumtivelijk gepleegde def„

staal met geen mogelijkheijd konde

werden agterhaalt en uijtgevorscht,

vermits de persoon die door den schip„

per De Weewer was aangegeeven, als

schuldig aan Een claudestine verkoop

van Teernee, na een Exact ondersoek

onschuldig bevonden was &:a, dat ook

5

het voorgeeven van gem: opperstimg„

man omntrend den afscheep van tarwe

in particuliere Chineesche praauwen

om verscheide reedenen daar by in't

breede aangehaalt, net alleen als

strijdig met den teneur van het eerst„

gem: requist maar selfs calimm

„eus en valsch voorquamen, en Laaste

„lijk dat hij advacaat fiscaal

na gedane Exammatie, vernomen

hadde, dat Edvoorsz agt kassen

met staafkoper wel Eenigsints beschadigt

waren geweest, ten tijde dat deselve

aanboord gebragt waren, maar geen„

sints zodanig, dat daar uijt Eenig

kooper konde uijtvollen &:a, zo is verstaan

niet alleeen, d’aan d’ overheeden op„

geliegde vergoeding der te min

uijtgeleeverde Tarnee, bij arrest van

den

37

361