closeTerug naar inventaris

Transcriptie

375

pagtpenningen ten bedragen van Rd„s 1548:

zo is verstaan gem: officier die saak als

nu in regten te laten vervolgen, dog den dog voortaan geen

Jnventarisatie bij

ontfanger Generaal te recommandeeren,

wegen van executie

ie diergelijke zaken

om in het toekomende zig ten voorsz: eintelaten geschieden

buijten qualificatie

de niet aan den advocaat fiscaal t'ad„

„dresseeren, buijten speciale qualificatie

heere 1

van deese Regeering ofte den Gouver„

neur Generaal, aeso den chineese in boedels

door den bank, niet Rijk zijnde, het pra„

venue van dien door de gerechtelijke on„

„kosten genoegsaam t Eeneemaal werd g’ab„

„sorveert, den niet te zeggen dat het beste

bij diergelijke geleegentheeden meest tijds al

gevloogen is, Eerdebediendenver van de Justi„

„tie aan het Sterfhuijs koemen, en dat de mitsg:s de borgen te

doen aanspreeken

Comp:s dag voor het tekort koomende tot de demagenent

van de Comp: &:a

door de borgen als in Iolodum verbonden

moet werden gededomageert, behoudens

hun guarand waar toe z ook in dit ge„

zal zullen moeten werden aangesproken,

en des nooden door middelen van regten

geconstringteert, behoudens nogthanser aan d

selve het rugt om dien impost voor

d’ overige dagen van de pagttijd te Collecteren.

Voorst is verstaan de door deministers te nader besluijt om„

trend de voldoe„

maccasser, by schriyvens van den 9: 8ber pastning van Lijwaten

J„ &: voor macasser

sato

363