closeTerug naar inventaris

Transcriptie

339

t zij hier of op de buijten comptoiren, te

gelasten by alle memorien, van g’Eischt

werdende mediceijnen, ten behoeve van welk

Comptoir, Schip, Post, Battaillon of corps

het zoude mogen wezen, duijdelijk be„

kent te stellen het getal der manschap, op

of onder deselve bescheiden, t zij Europeesche

of andere voor dewelke deselve g’Eischt

werden.

Gelieezen zijnde de stukken van den proces„ twee doodvannis„

„sen van scheepenen

contra Linjokoen

een van den drossaart deeser stads oemme„

issok g’approbeert

„landen van Trabbe rat: offf Eisscher, Contra

Lin Tooko Chinees, en To Jssok van Bou„

„gies slaaf van den Javaan Bappa kitjile heeren

gevangenen, den EEersten over struijk Roverij en

quetsing en den anderen over slaven Seductie

en moord, met de voenissien door scheepen,

nen deeser stade teegens die delinquanten

geveld, waar bij gem: Lem TsJoko werd ge„

condemneert oen met de koorde aan de

gaege gestragt tewerden dat er de doodna

volgt, en voorsz Po Jssok om Leevendig

geleede braekt te werden met de Slag

van Gratie; zo is g’arresteerd beide die dood

vannissien t' approbeeren, en naar dies inhou„

de te laten executeeren.

Laastelijk is, na Resumtie van twee in twee gesondemneerdense

bij den Raad van Justi

gekomene „tie naar nederlandz

senden

367