closeTerug naar inventaris

Transcriptie

komene Crimineeleoppoinctementen, bij den

Raad van Iustitie deeses casteele op den 12:

hujus geveld, contra Carel August Pie

„terzoon derde chirurgijn in 'Scoemp: dienst,

en Jan Albertus van Groeningen I„o mast:s

beide 'S heeren gevangenen, waar bij den

Eersten over agtnagten absentereue en het

laten ontvaren van sijn schip, onder anderen

gedegradeert tot mattroos met neegen Gul„

er

„dens Gage ter maand, omme sodanig

bij Eersten geleegentheid naar nederland

versonden te werden, en den anderen over

die fstaal advitain buijten S:comp: gebied

gebannen, verstaan haar beide met d'eerst„

vertrekkende retourscheepen weg te senden

Besoigne ove

Batavia In'tCasteel Dato voors:z /:was get:/

I: M: Cluijsenaar,

Macasser

J: Mossel,

I: v: der Waeijen, P: A: van

der Parra, I: v: der Spar:: P: van den velde

D:t van Rlede, A: de Nijs, H: van badelen

L„s taillefert Secretaris:

Dingsdag Den 19:' xber: 1752.

Voor demiddag Extra ordinaire Ver„

„gadering, absent den Heer Eerste

raaden Directeur Generaal Van

Gollenesse, door in dispositie.

is verstaan het commando op het schip

Ker Kwijs

S