closeTerug naar inventaris

Transcriptie

of aan Cabo de Goede Hoop deruijmen weder

vol temaken voor het overschieten van de

Lading, en de stutten in ’t ruijm altoos met plan„

ken te beschieten, also de Ramwen die het

Ceijlons retour schip het Wapen van Hoorn

sijn overgekomen aan het versuijm van dit een

en ander schijnen temoeten worden g’attribueerd.

de retourscheepen drat/

het relatie tot deese materie is alverder

de tweede besending

mits bij gebrek aan

verstaan, mits gebrek aan Peeper om de ruijmen

Peeper met Jappan

hout teollacan

der ap hun vertrek staande retour scheepen van

de tweede besending tot het dese tae tevollo„

„den, d’ overblijvende ruijmte te suppleeren met

Sappanhout, dat thans in Nederland nog op

een hoge markt is.

de boeken van de bank

Ingekomen zijnde Een Extract Resol: van

en de bank van Leening

telaten voortlopen

Commissarissen van de Bank Courant, en

tot ult:o xber: 17531.

Bank van Leening in dato 14:' deezer, zo is

verstaan deselve, volgens het daar by gedaan

versoek, tequalificeeren om niet alleen

de boeken van Gem: Bank en bank van

Leenen te mogen laten voortlopen tot

uet: xber: van het aanstaande Jaar 1753,

vermits daar in nog maar weenige partijen

woekt zijn, maar ook oen tot meerder

en eenige bankbrief

Jev van 2 tot 10000

erief der ingesentenen, buijtende Certifica„

rd„s telaten drucken

op een zegul van twalf

alf„s

„ten of bankbriefjes bij het tweede articul

der

E