closeTerug naar inventaris

Transcriptie

35

der ordoemantie voor de bank Courant vermeld

nog te mogen laten drukken en in train bren„

„gen EEenige diergelijke van 2000 tot 1000ord„s

inchudive, alle op een zegul van twaalf

d

stuijv:s, en zo mede Eenige van Vijftig Ad„s item van vijftignd

en minder zonder se„

en daar beneeden zonder zegul, naar het sgut

gebruijk bey de bank van Leening omtrend

tde Recepistren van van den van gefondaart

en geboudeert

bereeden de 50 Rd„s op het tst articul van d’or„

„donnantie op het silem zegul van den 26:'

maij Ao 1750.

Voorts is verstaan d’als nog ten Eijlande de Bantamse Pap„

gerang Sarief C: 's

Edam zijnde gewesen kroon prins van het Bangmnt het schip Kerk

wijk naar baanda t'

„tamse rijk Sarif abdulla en desselfs broeplotten overgaan.

„der Pangerang Iaphar, Laast gementioneerts

bij resol: van den 20:' 8ber: Jongstl: net

ingevoege van dat besluijt met de pant„

„sallang De Craaij, maar met het schip

kerkrijk naar Banda te laten overgaan, en ook derwaarts

tevileeren pange,

mitsgaders ook tot nadere dispositie deeseratg Camit en radeer

Soliman

Regeering derwaarts t'evileeren de volg„s

Secreete resel: van den 13:' maart deeses

Jaars te Bantam in aroest genomen

en zodanig herwaarts overgebragte Rijksgroo„

en Pangerang Camith, en Radin Soli„

gneveers

man, die zig gem: Sarief Abdulla

E: S: ten Eijlande Edam bevinden mitsg„s

375