closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de mimot„s aan te schrijven de giem twee ge„

„broeders bi Elkanderen tplaatsen, dag

Camit en Soliman niet bij deseve maar

op een apart comptoir daar zi geen occa„

„sie vinden om teontsnappen of eenig quaad

te brouwen

het wannis van scheep, Voor den commissaris tot de zaken van

nen contra Dand

massaeroe in zo verne

de Inlander Hartingh by een schriftelijk

te uitigheren dat

hij geen Lijfftraffen

berigt te kennen gegeeven zijnde dat

te Jorong stelling zal

den Lieutenanten hoofd der Maccassaren

ondergaan

alhier Dain Massoeroe, die, zo hy ver„

staan hadde over zeekere begane misslag,

was Gecondemneert om gegeeselt en

gebrandmerkt tewerden niet alleen

alle

aan d’ overige officieren van die natie

maar zelfs eeniger maten geparenteerd

sijnde aan den koeing van Goah of ma„

casser, hij uijt een vooruijtzigt van de

gevolge die uijt het appliceeren van

zo een publicque, schoon wel verdiende, straf„s

„fe, zouden kunnen ontstaan &=:a wiet houde

afsijn deese Regeering voor te stellen,

of de voorm: Lijfstraffe niet zoude die„

nen te werden gemntigeerd tot een En„

keldsverbanning, zo wierd na Lecture

van het selve door den Heer Raad

oodinair van Der Waeijen en Prresident

van