closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

Gouverneur van Clootneijk van den 8:' 8ber J„o leeden dernarrto seretaur

inneneeren, zonder speciale

op de sterke instantien van de koninge van permissie.

Bannette herwaards Gesonden oud capitain

der Chineese natie en Pagter van De saban„

„dharij aldaar Lijauko, als volgens Repol:

der minist:r van den 6:' Ap„r Jheeden buijten des

by alle inlanders voor een monolpoliet en

vriend van Paraeeng Telloe en de verderl qualijks

gesinde macassaren passeerende, en in den

haat zijnde, te laten anuncieeren dat niet

van hier zal magen vertrekken zonder spe„

chale permissie deeser Reeginering, mitsgad„s

van den selven verantwoording te vorderen wee„

„gens de klagten van die vorstinne, over de

beledigingen die haar hoogheid volgens haare

op den 27:' Junij Ao pass:o ontfangene brieven,

zo aan deese reegeering, als aan den heer ge„

„wesen Gouveerneur Loten, door hem Lijan„

„ko souden toegebragt weesen, mitsg:s haare

aangekomen

p van Lewoe op maca„

ten

pretentie opzigte van zeeker„ vaartuijg, dat

haar hoogheid sustineert haar toe te behooren Restant

van Zekens Schult

zeff

en die man daar tegen beweert, hem in voldoen ge

optierde van Pr

toegesonden Booigue over

Vinden opgrlijk atgerpl of

Batavia Int Casteel Dato voors:/: was

Macassar

I: M

getekent:/ J: Cossel,/.

Cluijsenaar, A: van Broijel, I: v: der

Maeijen, P: A: v: der Parra, I: v: der

Spar P: v: den Welde, D„t van

Rheden A: Deuijs H:t van Basel,

en L„i Taillefert Secretaris.

Donderdag

S

385