closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Donderdag Den 21 Xber: 1752:

Voor de middag, Extraordinaire Ver„

„gadering, absent den Heer Di„

ectenr Generaal, ende Heeren

Raden ordinair en Extraordinair

Van Broijel en van Den Velde„

mits in dispositie

contanten naar

Op de Jongst ontfangene petitien van

bantam en Pagalo

senden

contanten voor Bantam en Pagal is verstaan

by Eerste Geleegentheid Twintig Duyjsent sp:

Realen tot den Peeper insaam naar het

Eerste, en thien duijsent Rd„s naar het laast„

„gem: comptoir te zenden tot dagelijkse

uijtgaven

het schip shuijsten.

Volgens de propositie van den Heere

f

donk van ternaten

laten retournueen

Gouverneur Generaal is verstaan de Ternaatse

over bima

ministers te gelasten, oen het naar dats

Gouvernement gedestireerde schip ’t Iuijs

ten Douk, van daar terug naar deese hoofd„

„plaats te depecheeren, over Bima, ten

overbreng van Een Lading Sappanhout van

die Residentie herwaarts, als aldaar on„

„der meer in voorraad Leggiende, vermits

dat product ao pass:o niet is afgehaalt.

d’aan handen zijn de

Efok is verstaan d’ in de pakhuijsen ter versen„

wilde canneel door

gecommitteerdenst

„ding naar nederland gereed Leggende Malla„

laten bezgtigen

„baarse en Timorse welde Canneel door ge„

Committeerde