closeTerug naar inventaris

Transcriptie

359

committeerde Chirurgijns, en twee andere

persoonen zig des verstaande, te laten

besigtigen, en van berigt dienen; welke om te diene van be„

rugt wegens de waar„

van die zoorten zij oordeelen de beste te „de sien deugt.

zijn, en van wat waarde en deugd die is,

in vergelijking van de veritable of Ceilonee

Canneel, ten ten Eynde de Heeren mrs: daar

omtrent te beter te kunnen Elncideeren.

„een profect contra

Na Resumtie is verstaan t' approbeeren

geschenk aan den ko„

ning van bantam

Een project contra Geschenk, voor den

t' approbeeren

koning van Bantam, ter waarde van

Sirca ƒ1329:14: 8: ofte ƒ 830: 5: 8: minder, als

d’ ontfangene presenten, also Eerstdaags

Eene statieuse ambassade van dat hoff

verwagt werd, en het niet wel gevoeglijk

zoude weezen, dat de thansovertrekkende

Sendelingen, die maar Gemeene Lieden sijn,

met een zo groot present, als de verwagt

neerdende gezanten retourneeren

Conform het g'arriesteerde op den 8: deeser van dadmminsten

teurs in't raanma„

door den opperkooplieden deeses Casteels , quazijn berigt 't

vorderen, waar om

zij het onderwigt

Van Riemvedijk en De Roth, gedient

op de rijst ao pass:o met

leijden ontfangen za

zijnde van berigt in opsigt daan de gewor

lalat opgebragt heb„

„ben.

derdndedidate, hoedanig het Eygent„

„lijk gesteld is geweest, met de bevondene

minderheid van 21200 ed: Rijst op de lading

van het in de maand Iunij des voorl: Jaars

han

337