closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Tagal, alhier aangekoeen schip Ley„

„den; zo is, na Resumtie van het zelve,

en een daar neevens overgeleegt Copia

beriet van d’ administrateurs van het graan

maguazijn Hagha Damius en Nessing, goed„

gevonden alvorens overde ten Eerft gem: da„

„ge versogte ontheffing, door den Capitain

ter zee schouten, van de hem desweegen

opgeleegde vergoeding te disponeeren, van

gem: administ:s berigt tevorderen, uijt

wat hoofd zij, ten opsigte dier Rijst

Lading, List op den 25:' aug„s 1751. van be„

„rigt gedient hebben, daar gem: bodem

Leijden reets op den 8:' Junij bevoorens al„

„hier g’arriveerd, en den Capitain Schouten,

nog een Grote maand daar aan, te deeser

hoofdplaatse present geweest is

vier Suragaeseecen

Wijders is g’arresteerd om de met het schip

een balijesche deserteurs

aan den advocaat fit

huijsten donk van Bantam, als de„

„caal t leten extra„

„deeren

„serteurs, van Lampong Srain, met de stuk„

ken ten hunnen Lasten, in arrest herwaarden

overgesondene vier Gemeene Europnese

militairen, en een balies Sergeant, met

Namen Carel Hertel van Iapen, George

Jonas Nijphouwer van Hasleben, Hendrik

Pester van Amsterdam, Ian Hendrik Kran

van Htilde Thein, en Ouwtang van macasser„

aan den advacaat fiscaal van India