closeTerug naar inventaris

Transcriptie

twintig, mitsg„s de vier Laaste voor vijfthien

„Jaren, zonder meer, zois, verstaan gem: Cor„

„nelis Leenderts en Aollexander van Ralla„

„baar ten dien Einde naar Banda, mitsg:s

en vyf andere naar ban

„da tesenden

de vijf overige delinquanten naar Celon te

zenden

approbatie van pa„

„laastelijk is na Resumptie verstaan t ap

ren„

probeerin de materie van Cormandel,

tot d’ aftegane Generaale missive naar

Nederland door den Heer Raad ordi„

„nair Cluijsenaar; die van Iapan niet

de formeee Rescriptie naar Timor, en

vier briefjes aan de Simoreese hoofdregen„

ten, van koupang Rottij Sabu Lop

waijang en Lamakeira, door den heer raad

ordinaier van der Waeijen, en de Rescrip„

tie naar Amboina door den Heer raad

Exta ordinair van der Spas geconcipieerd.

Batavia In 'tCasteel Dato voors: /:was

I: M:

getekent:/ I: Moffel

I: v: der Waeyen,

Gluijsenaar,

Pe: v: den Parra, I: v: der Spar„,

D:t van Rheden, A: denijs, H:t van

Bassel, en Louis Tailletert Secre„

taris

Vrijdag