closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9.

388

Vrijdag Den 22: xber 1752

voor demmedag Extra ordinaire

Vergadering, absent den Heer Eerste

Raad en Directeur Generaal van

Gollenesse en den Heer Raad

ordinair van Broijel, mits

indispositie.

eenige aan de boom

Na Lecture van een ingekomen berigt

g: arresteerde pagters aan„

van den ontfanger Geeneraal der domaij staan de Saturdag met

betalende telaten overge„

pen aan den advocaat

„nen Van Der Feltz:, waar bij denselven te

fiscaal.

kennen geeft dat de pagters van de groen„

„te kramen, den scheepshandel, de in en

uijtgaande Rijst en de topbanen in na

men Limki Eulo, Li Liltko, Gouw Li„

„anko, en Tan Quako, beneevens den

Chinees Siampko borg van den met

present zijnde pagter van de vismarkt

Sie Tiapko, tesamen Eene Somma van

Rd„s 25627¼ aan pagtpenningen ten agteren

zijnde, en onaangesien alle gedane aanma„

„ningen nog in gebreeke blijvende hunne

de het tevoldoen, hy deselve oversulx tot

nadere dispositie deser Regeering aan

de boomwagt, hadde Laten arresteeren, zo

is verstaan deselve nog tot aanstaande Satur

dag aldaar te loten blijven, dog dan niet

betaalt hebbende, aan den advocaat

fiscaal van Jndia te laten extradeeren, ten

Einde tegens deselve also: wel zijn ampt

en

end

29