closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den Constabel Iacob Bos alleen door den

capitain Lieutenant ter Zee Van De

Iong gepresteerd was, den Eed aan deeselven

ter sessie van den 8 bevorens ginjungeert,

en deselve ook te zo is verstaan daar van deese aanteekening

laten doen door eeni„

„ge officieren van sij

thouden, en den Gerequireerde Eed door

Carspel by hunne zeen

komst alhier.

gem: Alberts O: S:, bij hunne terug verschei„

ning te deeser hoofdplaatse als nog telaten

presteeren

Een brief vande Ox het gedaan versoek door den heer bre„

raad van Justitie aan

den Justitueelen raadsident in den Raad van Iustitie deeses

in banda addrisse t

verleenen

casteels is verstaan, een onder cachet volant

ingediende brief van haar achtb: aan den

Justitieelen Raad in Banda gedateert den

12:' deeser, en concerneerende het door

dese Laatste aan haar Achtb: gedaan versoek

ter gerechtelijke ien overdadinge der crediten

ren van den insolvent overleeden koopman

Cras by Eerste gelegentheid derwaarts te

zendin

dispositie overdd

Geresumeert zijnde d’ ingekomene bevinden

„geleverde Ladif

van het schip midde

gen op de uijtgeleverde Ladingen van ’t Schip

brrg van Bengalen

twee vaartuijgen van

Hiddelburg van Bengale, de chaloup De

macasser en Palem„

bang

Swaluwe van Macassar, ende Hoeker ter

veer van Palembang, met de rapporten en

verklaringen daar toe gehorende; zo is verstaan

de te min bevondene 36 p„s konsen op 558 p„s

in