closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in een onverzegelde kist zonder aanschrijving van

dus brnto geweigt, met De srealuwe aange„

bragt, het Macassserse gouvernement uijt„

koops aante reekenen, om door de geene die

het incumbeert vergoed tewerden, dog de

overheden van de voorm: Chialoup inselver

voegen te laten vergoeden drie stuks te

koot geleverde musquetten, maar de bescha„

deegens

„digt aangebragte 1000: p:s zonder scheeden,

ten besten mogelijk te laten Emploijeeren;

wijders op de aangebragte salpeter met

het schip Middelburg, die voegens fac„

tuur bedragen moeste 336000: lb: bruto, en

waar van volgens berigt van den adminis„

trateurs en gecommitteerdens in de weestzijdese

pakhuijsen, alhier maar uitgelevert zijn

294409 ed: bruto, en dienvolgende 41591. ed:, ofte

12 7/8 percent temin, Emlijk tevalideeren

vier p=rC=to, en het overrige minwigt: ungtkoops

door d’ overheeden te laten vergoeden, dog in„

„tusschen so door genoemde administrateurs

als gecommitteerdens, bij een nader een duijdelijker

berigt als het thans ingediende, tedoen aan

tonen het getal der sacken die bij de fac„

tuur bekend staan, in de pakhuijsen alhier

geleevert zijn, en hen terecommandeeren

zulx in’t vervolg altoos zonder manquement,

by alle Rapporten, wegens pandgoederen

die niet Las, maar in sacken of balen d

aangeb:t

367

395