closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aangeb:t zijn bekent te stellen, mitsgaders

ook door den op gem: bodem Coenman„

„deerende Capitain Lieutenant Cornelis

Van Swanenburg, te doen opgeven het

getal der sacken en ’t Gewigt, door

8

hem in Bengale ontfangen, voorts de

„e beschadigt

met dien selven bodem alhier aangebragte

23:' p„s baftassen 1. p„s amertjes, 31 p:s Zeilklee„

„den gebleekte en 18:' d=os ruwe beijde van dsoort

leem, beneevens 1 p„s Salempoeris bij public„

„que vendutie te laten verkopen, mitsgaders ter

afschrijving te passeeeren de minderheeden op

de Lading van de Hoeker terveer als niet

reurge

notitie van oommer excessief zijnde, en voor het overige naar

uijtgeliverde Ladingen

usantie in deesen tannoteeren, dat de

scheepen Scheijdeek van Sourabaija en Grissie,

d’ Admiraal Deruijter van Tagal, en kerk„

„wijk van qualladamak, hunne aldaar ont„

„fangene Ladingen behoorlijk uijt gelee„

verd hebben.

approbatie van papie„

Laastelijk is, na Resumtie verstaan t appro„

„ren.

beeren de materie van China tot d’ ofte gane

generale missive naar Nederland, benevens

Een gemeene en aparte brief aan den minis„

„ters te Macasser ingesteld door den heer

Va Extraordinceer vander Marra en

Resoigue

.—

Raad ordinair, De nijt

Batavia In't Casteel Dato voorsz /:was

Mocha e sedda

J: m: Cluyse

getekent:/ I: Mossel

naar