closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met conditianeeeficeeren om bij aldien zij ten Eersten voor

qualificatien om daar

tot teneemen D' E„ voor omtrend ƒ 100'000 aan diverse Lywaten

miraal Tromp

en coopmanschappen welke in Sau„

ratta getrokken sijn, bij den anderen

te kunnen krijgen, daar toe te Emploij„

eeren het voorm: scheepje D’ admi„

„raal Promp:.

d’ Souratse minist:

Vermits by de brief der Residenten

t' ordonneeren de vol„

„doening van het gee„

Bassoura van den 24:' aug„s J„o lieden be„

in

one voor Gamranen

Bassoura magte

deelt werd, dat het van Saurattaort„

Eescht werden.

„fangene Carquasaen met ’t Schip D' Adii„

„raal bromp, niet zegenstaande de

des faborable tijden, en alschoon sommige

articues, sobij sustineeren; in Souratta

al vrij duur souden ingekogt zijn

nag stond aftewerpen een Suyverl winst

van 30 â 40. p„rC=to, is verstaan de Souratse

scheep minists t' ordonneeren, om ingevalle

als exweder een

„je omkomt

die van Gamron of Bassouraweeder

een scheepje naar Souratta magten senden

ter Eelanging van Eenige koopman„

„schappen &:a, aan derselver petitie zo

na magelijk te voldoen

notetu der Esten„

uijt twee ingekomene Rapporten van

stelling van het krijgh

tuijge op vier retalle

den Majoor der Arthillerij Paulusz:,

scheepen

en Extra ordinair Lieuten:t Relaat item van

desen Laaste, en den baas van den wapen

kamer.