close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

375

kamer Rijzig, wegens de door hem geda„

ne opneemen vesitatie van het Canon

hand; en schiet geweir, en de verdere am„

monitie van den oorlag op Retour scheepen

Oosthuijsen, Elswout, Wosmar, en de stand„

vastigheijd, is verstaan in desen te noteeren

yen

dat het een, ander, door afligting van het

overtollige en onbequame, ende nodige

verstreckingen zo in steede van het Laaste,

als tot Supplieuring van het manque„

„rende, behoorlijk is Effen gesteld.

Soegelus het geresolveerde op den 30:e Augsitem van destaat

made staat van de

A 1717 ingekoeen zijnde een korte staat reek: tweeskauner onder

uit„o aug„s jleeden.

van de weeskamer deeser stad, ander

ult:o aug:s deses Jaars, waar bij blijkt

dat derenten gewonnen hebbende Capi„

„talen tesamen bedragen Een somma

van Rd„s 949316:9 en die welke geen

renten doen rd„s 844641:5:, en dat dus het

geheele Capitaal van die kamer bij het

sluijten der boeken van a:o 175½ groot

geweeest is rd„s 1793'956: 10:, de dibieuse en des„

„perate schulden daar onder begreepen,

zo is na Resumtie verstaan van het een en

ander deese aanteekening t houden, d’overgehoudene in te

reffen in s' Comp: Cassa

telaten overbrengee

mitsg:s ingevolge de Resol: deser Regee„

„ring van P=mo, 7ber: 1719 in S: Comp: Cassa

te laten overbrengen rd„s 5667. 4. die de reek:

van

13