closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan den brijaeid

Convert duijsent

Rijkd„s toegellegt

voor extraordinaij

re uijtgeven twel

de

„beeren de materie van Banda tot de

aftegane generale missive naar nederland,

ontworpen door den Heer Raad Extra,

ordinair van Rheden

Batavia In't Casteel Dato voors:z

I: H:

/:was getekent I: Mossel,

C:luijsenaar, A: van Broijel, I: v: der

Waeijen, P: A: v: der Parra, I: v: der

Ipar, P: v: den Velde, D:t van Rhede,

A: Denijs, H van Basel, en L„s taillefert

Secretaris.

Vrijdag Den 29:' xber: 1752

Voor demiddag Extraordinainaire

vergadering absent Den Heer

Eerste Raad en Directeur Gene„

raal Van Gollenesse, door in„

dispositie

Door den brigadier Jan Cornelis

„anvert, bij Requeste vertoond sijnde

dat hij geduureende de Laaste veldkogt, zo

inde Jaccatracse bovenlanden als in het

Bantamse, tot onderhoud dernodige spi„

„ons, item tafel en andere ongelden, ver„

„scheijde extra ordinaire uijtgave hadde mae„

ten doen, waar voor hem tot nag toe

miets was goedgedaan, onder een versoek,

dat hem ter gemoed koming van deselve

Sodanig

5