closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Vrouwe Geertruijda Brengman, noeduwe

van den Heer Raad ordinair Overbeek

zaliger, die schoon aan minderjarige onder

de Juticature van gemelde Rade Sortee„

„rende, aanbestorven, zonder voorgaande

authorisatie van haar Achtb: geven du„

„ceert waren, daar haar Eerw: nagtans het

daar toe gedaan versoek in een gelijk„

„standig gevel, hadden gedeclineert en

van de hand geweesen, welke ongelijk for„

„mige behandeling zo min met de locale

wet, te vinden bij destatuten deeser steede

§ 17 Fit: weesmeesteren Art: 19 over een te

brengen was, als met debillijkheid, om„

niet te spreeken van het Roomse regt,

en onse vaderlandsche Coustume in

cast Iubject, onder allequatie van de

Redenen waar om haar Achtb: sustineerden

geensints Satisfactoir of aanneemelijk

teweesen, het door haar Eerw=s ge„

„daan declaratoir, dat de motiven die

scheepenen of wel hare Gesoemmitteerd„s

gepermoveert hadden, tot het deeen van

opdragt der voors:z vaste goederen,

haare Source hadden uijt de Clausulie

vervat bij het Testament van vrouwe

de wed=re Overbeek zal:r, waar bij haar

Ed„s testamentaire executeurs volkomen

wierden gequalificeert, om hare nala„

tenschap