closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van rd„s 150:, ten principaale hier op

uijtkomende dat gem: Tam Tjienko en

den meede borg hn khloko in staat waren

het voors: agterstal voor een goede ge„

„deelte te voldoen, en dat in dien gem:

Lim Tjieko, die sig op Cheribon bevord

aldaar in verseekering genoomen en

herwaards gezonden wierd, de Comp: wel

geheel voldaan zouden werden, so is,

mits de bekende armoede van den

supp:t goedgevonden als nu in zijne

en gem: pagter op beed te condescerdeeren; en wij„

Cheriband laten orvet

„ten en hermaarts oiders dien Cheribons Resident Jugger„

sen t gebasten, om voors: sougatiaen

pagter doen opvatten, en by Eerste

gelieegentheid in arrest herwaarts

te zenden

het minturt ooht Ingevolge het g’arresteerde op den

paijement met de

„standwastigheid van 8:' deeser door de opperkooplieden

Cormandel ontfangen

nagapatnamt Lel„ deeses Casteels Van Riemsdijk en

ten aanreekenen

ter vergoefding

De Rott, gedient zijnde van berigt„

dat de 54000: realen ongangbaar paij„

alnment Iongst met ’t schip Derlaad„

„vastigheid van Nagapatnam al„

„hier aangebragt, waar op een min„

„wigt van 634 realen is bevonden

waren afgepaakt geweest in 15. ge„

slootene welgeconditioneerde kisten,

ijder