closeTerug naar inventaris

Transcriptie

305

ijder volgens factuur in houdende 4 sacken

van 900 Realen, alle onverzegulde ter

Custe Cormandel afgewagen, dewijl

blijken een door haar g’exhibeert ex„

„tract uijt d’ afgaande factuuren nooit

Een Sack van 900. Realen van hier,

was ontfangen dat het gem: paijem:t

nagewoogen was, met de balance

en Gewigten van ao 1741, die zeedert

langen tijd inde goedkamer gebrukt,

en bij confrontatie, zo teegens de

Balance en Gewigten van de Essaijeurs

Dorsman en. De villeers, als teegens

het markt gewigt in de grote geldka„

„mer berustende, daar meede accoord

bevonden waren, blijkens twee g’an„

„nexeerd Rapporten van voors: Eesaij„

„eurs en den keurmenster van Goud en

Zilver Meissner, zo is, na Resumtie

van het een en ander g’arresteerd, het

voors minwigt van 63¼ realen als

nu Nagapatnam te laten aanre„

kenen, om door den geenen die het

incumbeert vergoed te werden

Geresurneert zijnde drie door d’ nottie daan het ren„

dement van een

paathij Lijwaten en

opperkooplieden deeses casteels

andere beschadigden

gieformeerde rendennenten zo van een pan, en beschadigde goeden:

thij

913