close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ken tot een Regul, en Rigtenoer, en teffens

't beeter van de nuttigheid van dat Comp

„toir, te kunnen Jugeeren, is alverder

goedgevonden hen te ordonneeren de dhe„

„case retouren met de Lasten van de

residentie te beswaren

aanstelling van Christie In steede van den overleedenen Practisijn

klein hoffe tot binnen re„

gent van ’t buyjten hoepit:

en binnen Regent van’t buijten Gast„

„huijs Ian Emanuel Muller is verstaan

daar toe weder aantestellen den eer„

sten practisijn van het binnen hoepi„

„taal Christiaan Kleinhoff, behoudens

zijn presente rang en gage.

oeveran dinester van Ook is verstaan d’ opperchirurgijne

de grote hospiaal ook

te geeven deen titul van

in het groote of binnen hospitaal

practisijn R

g’Emploijeert werdende, alle te ge„

„ven den Titul van Practisijn, met

den rang naar den onderdoen in den

dienst, onder den anderen, also de

verbandmeesterse tog over hunne patienten

tefkent interna practiseeren, en daar

door sal weggenoomen werden, het denk„

„beeld, dat deselve niet hager als woord„

„heelders, en gevolgelijk in een inferieure

graad moeten werden geconsidereert

daar doorgaans alle d’ andere ook uijt

de Chirurgie genomen sijn, mits nagthans

den