closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Heeren Raden ordinair en extra ordinair

van Broijel, Van Der Waeijen en van

Rheden, beneevens een briefje naar Mal„

labaar en een naar Souratta, met het

schip De Hpaarsaamheid staande afte„

„gaan, en ontworpen door D' Heeren„

Raden ordinair en Extraordinair van der

Parra en Van Basel

Batavia In 't Casteel Dato voorsz: /:was

I: M.

getekent:/ I: Mossel,.

- -

Hluijsenaar, A: van Broijel, I: V: der

Waeijen; P: A: v: der Parra, I: van

der Spar, P: van den velde, D:t van

Rcheden A: denijs, H:t van Basel,

en L„b taillefert Secretaris.

Saturdag Den 30:e 8br: 1732.

voor de middag Extra ordinaire

vergadering, absent den Heer

Eerste Raad en Directeur Ge„

neraal van Gollenesse, mits

indispositie.

de pagto van dephor Aan den Capitain der Chineese wate

topho. weder voor a:o 1753

den Capitain der alhier Oeij Tielauw, is verstaan volgens zijn

chineesen over te laten

voor 16ooro„s ter leij Requeste gedaan versonk weder voor

maand.

A„o 1753 in admodiatie over telaten, de

Pagt der gerigtigheid van de chineese

spellen