closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127

399

qualificeeren

Geconsidereert zijnde dat den tijd de spaarsaam

hert niet naar sou„

tot de dephece van het schip De Spaarratta telaten

vertrekken.

saamheid naar Souratta, door dies

Laate terug koenst van Iadas oost„

Cust reets zo verre is ingeschoten, dat

dien badem niet sonder Gevaar

van Een heel Langduurige reise der„

„waarts kan werden voortgesonden

dat den Eysch voor Souratta Reets

voldaan is, zoweerd verstaan den sel„

„ven van die Lagt t' Excuseeren, en maar naar Ceij„

lan en Mallabaar

over Ceijlon naar Mallabaar 't dephe„

Ceeren, om vervolgens van daar naar

deese hoofdplaats terug te keeren, qualificatie aan

de Ceijlonse minist:s

mitsgaders de Ceijlonse minsters tegen ten opsigte van

dies Lading te ver„

lasten om uijt desselfs in hebbende zoy leenen

„ding 200'000: lb: suijker, en het geene

daar verder gewild magte zijn, tlig„

„ten en het schip na dies ontlossing ten

spoedigsten naar Mallabaar L de„

pecheeren.

Door den Heer Gouverneur Generaal, wegens het Jnditi„

„nin preferentieet can

ingebragt zijnde d’Extracten, zo uijt„ curtentie over insoereust

boedels van overleeden

„'s comp:s dienaaren in te ule„

htb: me het advis van

de brieven van haar Edele Hoog E„

den Raad van Justite

de