closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nen

de Heeren 17=e in ’t Patria de datis 9:e Iulij 175.

28:' 7ber: 1719: 20:e 9ber 1745, 24:e maart 1746, en 15.

7ber 1747: als uijt die van deese Regeering aan haar

Edele hoog Achtb:, over en ten opsigte van het

houden van het Judicium preferentie en con„

currentie, en het concursus Cunditorum

in India, over Boedels van Insolvent overleedere

S: comp: dienaaren van dagtekening den 31 xber:

a:o 1745: ult:o xbeer: 1746., ult:o xbeer: 1748, en ult:o xber: 1749

met de besluijten van dese vergadering over dat

important en netelig Iujet, van den 9:

Aug„o 1688; 20 feb„ij 1714:, 26: April 17410., 20:e

16:7

9ber: 1745.; P=mo feb„ij 1746, en 7ber: 1749 ten

eijnde bij de vergadering in serieuse over„

„weeging mogte werden genomen oftcer een

middel uijt tevendien waare den deese zo

Lang getraieert hebbende en nog onafge„

dane zaak, zo veel magelijk ter genoe„

„gen van haar Edele hoog Achtb:, en met

overeenkomst van S: Comp: privilegien, de

Hoogheid van de ten desen opsigte van d’

inne afhankelijke Jndistie geweeten, ende

constitutie deeser Landen; mitsgaders

ter behoud van het publique Credit

hier te lande en gevolgelijk tot wel zijn

van de Colomen en Etablissementen van

de maatschappij te behandelen, zo is verstaan

dierwegens in teneemen het adves van

den