closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een

de Heeren 17=e in ’t Patria de datis 9:e Iulij 175.

28:' 7ber: 1719:, 20:e 9ber 1745., 24:e maart 1746, en 15.

7ber 1747: als uijt die van deese Regeering aan haar

Edele hoog Achtb:, over en ten opsigte van het

houden van het Judicium preferentie en con„

currentie, en het concursus Cunditorum

in India, over Boedels van Insolvent overleeden

S comp: dienaaren van dagtekening den 31 xber:

A:o 1745: ult:o xber: 1746., ult:o xbber: 1748, en ult:o xber 17

met de bestrijten van dese vergadering over dat

important en netelig Iujet, van den 9:

Aug„o 1688; 20 feb„ij 1714:, 26: April 17450., 20:'

26:5

9ber: 1745: P=mo feb„ 1746, en 7ber: 1749 ten

eijnde bij de vergadering in Serieuse over„

„weeging mogte werden genomen oftcer een

middel uijt tevendien ware den deese zo

Lang gekameert hebbende en nog onafge„

dane zaak; zo veel magelijk ten genoe„

„gen van haar Edele Hoog Achtb:, en met

overeenkomst van S: Comp: privilegien, de

Hoogheid van de ten desen opsigte vand

inne afhankelijke Jndistie geweeten, ende

constitutie deeser Landen; mitsgaders

ter behoud van het publique Credit

hier te lande en gevolgelijk tot wel zijn

van de solomen en Etablissementen van

de maatschappij te behandelen, zo is verstaan

dierwegens in teneemen het adves van

den

2