closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hadde; zo is verstaan daar van, volgens het tef„

„fens gedaan versoek door zijn Edelheid, dese

woordelijke aanteekening te houden

Voorts is, op de propositie van den Heere Gou„

de bataviase Af:s otil

boeken van ao 174850

vens de latere te laten

verneur Generaal, en uijt aanmerking dat bij

visiteeren

het gem: schriftuur gezegt werd, dat men niet

twijfelen mag of dat de visitatie der Bataviase

Negotie boeken van A:o 17 2/3 door een bequaam

en wel meenent persoon voor de Comp:

nog wel Een fraije stuijver: waard zal weesen

goedgevonden en verstaan dat werk te laten

aanvatten en vervolgen tot de tijd toe door

Expresse gecommitteerdens dog de benoeming

der selve volgens versoek van den Heer Directeur

generaal tot eene nadere gelegentheid uijt te

stellen

niet

verantwoording t too

d„en Gelijk ook aeverder is g’arresteerd alleen van

men van den Jnlands

=

militair boekhoudr

woegens het onthouden den inlands militair boekhouder Fabre

der nadige papieren aa

de examinateurs zijnen

verantwoording te vorderen, wegens dat hij

boeken

G

zig, volgens het gem: scheeftuur niet ontzien

heeft de scheeps zoldij boekhouders, aan nomen den

Heer Directeur Generaal d’ Examinatie der in„

„landch militair zoldij boeken van ao 1735. af,

tot de Lopiende toe, ingevolge het geresal„

„veerde aan deese tafel op den 14:' 7ber: der

Jaars 1751. heeft opgedragen, de quitantie rollen

en