closeTerug naar inventaris

Transcriptie

431.

463

en andere nodige Papieren t houden, onder een

en van d’ opperkoopt

frivool pretext dat deselve verlooren of met

van t. Casteel noegen s vermin„

te Pafjiren.

tevinden zijn, maar ook van d’ opperkoop

lieden deses casteels wegens het vermissen,

of 't zoek brengen der staat Reekeningen

van den Iare 1742/5 tot 17 4/10 inclusive schoonter

generale Secretarij, en Eeders wel in copia

tevenden zijn.

Inselvervoegen is besloten van den onderkoop„ als ook van de genoe„

sen Contra Cassa boek„

„man faucherean, als gewesen Eerste Suppoost honder

op het comptoir der Generale directie en

contra cassa boekhouder, mede verantwoording

te vorderen wegens het te zoek raken der

contra Cassa boeken van den Iare 170¾ tot

170/9 en nael Speciaal die van 174 1/8 tot 175

nevens verscheide klad Cassa en andere boeken,

en voorname papieren, en het defict raken

van andere, al mede by het geem: geschrift

van den Heer Directeur Generaal aangehaald,

ofschoon het betaamd hadde niet nu, maar ten

tijde dat deselve vermits zijn, daar van kien„

nisse tegeeven.

Elucidatie tt versoe„

Alverder is op de propositie van den Heere

ken nocs het aange„

schreven door da=n mis:

Gouverneur Generaal verstaan bij de aftegane

nopens de cadets te

marin

Generale missive aan de vergadering van d’ heere

wij=er, haar Ed: hoog agtb: g’Eerde Elucadatie

t