close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

405

stad, onder den datum van heeden naar Ne„

„derland moeten gedaan werden, is verstaan in

desen tenoteeren, dat deselve tesamen bedra„

gen Rijksd„s 105454:13:, mitsgad:s volgens haar

Eerw„s versoek van het Capitaal van deselve

bij d’ EComp. â de poerto staande en bedra„

„gende Rd„s 1175127: 17: op assignatie telaten over„

schrijven Rd„s 65'127: en 17: en d’ overige Rd„s 40326:

44st: door deselve in cassa te laten tellen, en daar

en om 40'000 rd„s naar

van 40000 Rijksd„t naar Cheribon te zenden, als

Cheribon te zenden

aldaar benodigt zijnde.

Geresumeert zijnde berigt van den Comintrertie van een be„

„t wegens de deesen

Jare ingesalmeld proteuc„

missaris tot de zaken van den Inlander

ten

Hartingh, wegens de producten in de preanger

en Jaccatrase bovenlanden desen Iare ingesamelt

zo is verstaan aan het selve, ten blijke hoe het

daar mede gelengen is desen t'inserreeren.

Aan Zijn Edelheit den Hoog

Edelen Groot Agtb: wijdgebie„

dende Heere Iacob Mossel.

gouverneur Generaal van

Nederlands India;

Hoog Edele Groot Agtb: wijdgebieden de Heere„

Gebruijk met ver Eijschte Eerbied de vrijtuit den gecom„

mitteerde tot en over de zaken van den Inlander uw haag„

hoetheit te dienen van berigt nopens de Leverantie

der

133