close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0447

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

405

stad, onder den datum van heeden naar Ne„

„derland moeten gedaan werden, is verstaan in

desen tenoteeren, dat deselve tesamen bedra„

gen Rijksd„s 105454:13:, mitsgad:s volgens haar

Eerw„s versoek van het Capitaal van deselve

bij d’ EComp. â de poerto staande en bedra„

„gende Rd„s 1175127: 17: op assignatie telaten over„

schrijven Rd„s 65'127: en 17: en d’ overige Rd„s 40326:

44st: door deselve in cassa te laten tellen, en daar

en om 40'000 rd„s naar

van 40000 Rijksd„t naar Cheribon te zenden, als

Cheribon te zenden

aldaar benodigt zijnde.

Geresumeert zijnde berigt van den Comintrertie van een be„

„t wegens de deesen

Jare ingesalmeld proteuc„

missaris tot de zaken van den Inlander

ten

Hartingh, wegens de producten in de preanger

en Jaccatrase bovenlanden desen Iare ingesamelt

zo is verstaan aan het selve, ten blijke hoe het

daar mede gelengen is desen t'inserreeren.

Aan Zijn Edelheit den Hoog

Edelen Groot Agtb: wijdgebie„

dende Heere Iacob Mossel.

gouverneur Generaal van

Nederlands India;

Hoog Edele Groot Agtb: wijdgebieden de Heere„

Gebruijk met ver Eijschte Eerbied de vrijtuit den gecom„

mitteerde tot en over de zaken van den Inlander uw haag„

hoetheit te dienen van berigt nopens de Leverantie

der

133