closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„der boven een preangerlandse producten in hoe verge deselve

onder ulto deser is gevordert dag gantsch so fabarabel

niet is uijtgevallen als den selven prorato van ao pass:

wel hadde vernaagt en alschoon den doorvlugt na

Iava van Tjie Tappa door op geem:t Landen in Een tijd

dat den Landman ’t drukste aan den Jnsaam was

heeel veel opschuddings, consternatien, en stremmingen u

den oest heeft gemaakt, zoben ik Egter versekert dat

P

het minder geleverde het meesten aan een misgewas

is toe teschrijven, ’t geen den ondergeteekende bij zijn

optagd al heeft bespeurt, insanderheit omtrend

de Peeper staken welk door den anderen nauwlijx of

geen vrugten hadden, dat genoegsaam aankoort, buij„

„ten d’ondervinding, hoe het Eene Iaar gewas, het

andere veel tijds verre overtreffen;

Om nu te konnen op het vovashil van dese Leeve

rantie zo zal den ondergetekende met de coffij begin„

„nende hier in alle Eerbied ter nederstellen hoe dat

in’t gepasseerde Jaar 1751 van dit product successive

in s Comp: pakhuijsen is opgeslagen een quantiteit van

23942¾:

Picols.

en in desen Jare 1752 voor als nog niet meer

Pcols 11738½

is aangebragt dan

dus minder Picol: 12204¼

Peeper dewelke anno pass:o is ingevoegt ter„

quantiteit van

Fc:s 888½.

is tot dato deser nog met hager jeveesen

277

als op

zulks weijnige bn:s 611:½

Cattoene Garens, welkers aanbreng het gepasseerde

Jaar heoft belopen

Prc: 190¼.

is daar en tegen: nu nog maar gevordert

1373¾

tot

oversulx minder dan a:o pass:o Rc: 52 ½

Curcuma, waar van in ao pass:o is aangeb:t 343 ¼

is tot heeden eerst gekomen over

112½

—„

dus weynige Erc: 230:¾

Indigo, waar van men het voorlende Iaar

heeft ingesamelt

Ponden 9626:

daar