closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voor de loffij de volle En dewijl het een notoiriteit is dat

prijs te hetalen

de voorschreeve mindere Leverantie als in A:o

pass:o niet alleren t' attribueeren is aan een schraal

gewasch, maar wel principaal aan de herhaalde

ncuptien der weder spaninge Bantammers

waar door de Landlieden ten deele op de vlugt

zijn gebragt en ten deele door vreese voor

verwoestingen niet Regt de handen aan het

werk heebben kunnen houden, insonderheid

van de Peeperkulture, is teffens goedgevonden

de Leverantiers van de gestelde panaliteit bij Resol:

van den 4:e februarij deses Iaars, op het mits

Leveren van een proportioneele quantiteit

van dien Corl bij de Caffij voor ditmaal t' Excu„

„scheren en Gevolgelijk voor het Laastgem: pro„

ducto de volle prijs te laten betalen

oproeeke wafderesd Wijders is na Resumtie verstaan zij te Cen„

papieren

„formeeren met Een brief aan d’ Edele

hoog Agtb: Heeren /rvij=en over het Sujet van

den 50=en pernink, en de Rescriptien naar Iavas

oostCust Bantam en Cheribon door den Heere Gouver„

neur Generaal gecancipieerd, mitsgad„s t' approbeeren

d’ afte gane formeele Rescriptie naar Ternaten

nevens drie briefjes aan den koning van Ternaten

Sioor en Batchian, een briefje, naar Ceijlon ende

Rescriptie naar Mocha, geconcipieerd door de heeren

Raden ordinair en extra ordinair Cluijsenaar van Broijel en

van Rheden

De