closeTerug naar inventaris

Transcriptie

469

De Gemeene landvermiddelen van het koringrijk Jaccatra notitie van het ren

deiment der generale

reeden op de voorjarige Conditien, met d’alteratien en ampliatien verpagting voor a:o 1753.

bij de Resol: van den 8:' en 11:' deser beraamd, publicq bij afslag

aan d’ Eerst mijnende verpagt zijnde, voor rd„s 27773: smaands, daar

onder begreepen de Roen Sopho, voegens besluijt van heden wader

aan dien Chinees Capitain, ende waag aan de chineese tieuten:t,

volgens resol: van den 8 xber: voormelt, bij admodiatie afgestaan

en rd„s 1000 sjaars of rd„s 83: 16: smaands, maar voor den inkomenden

thol van de Suijker der Bantamse suijkermolieus door den chinees

Lieuten: Ongtengsaij C: S: volgens besluijt van den 15.' aug:s pass:o voor

Vijf Jaren is geredimeerd, ofte 212. Rd„s ter maand meer als de

Resp:e middelen in ao pass:o zo bij verpagting, admodiatie als

Collectie, hebben gerendeert, zo wierd verstaan daar van

deese aanteekening 't houden, en wijders tot meer„

der ligt in desen t' inserreeren een specifique aanwijsing

van het rendement van ijder pagt in het bijsonder in de

vijf laaste Jaren; hier onder volgende.

Jaccatrase domainen in de volgende Jaren: te weten

Rendement der Verpagtinge van de

1753.

1752

1751

1749 1750.

Anno

9820.

8900

10616

11100

8795

Rd„s

de boom .

4150

4640

4590

4490

4155

Graaite kraamtjes

2870.

2700.

3030

2810.

2660.

het hoofd geld der chineesen

1445

1350

1328

1260.

1290.

„de vismarkt.

1620

1730

1900

1880

1585

„Jn=en uijtgaande Rijst

53

530

545.

560

680

scheepen handel

700

1010

1300

1050.

1130

„waag voor A„o 1753 bij admodiatie, en de vorige Jaren bij verpagting

925.

831

885.

900.

85

het slagten van het vee„

470:

445

470.

2„

480:

de herbergen binnen de stad

470.

„herbergen buijten de stad

570.

550.

620.

665.

580.

het kerven van Chineese Tabak.

635.

730:

615.

720.

de Koornmolen

250.

205.

200

265.

225

120

waxkaarsen

130

140.

135.

145

Rijspasser

130.

135

125.

110.

110

Hanevegterijen

1850.

2660.

2770.

2500.

2515

-„

„Topbaanen

181: 483

1070.

1015.

845.

„In=en uijtgaande zuijker a„o 1752bij coblecte voor a:o 1750 bij verpag:s„

600 600.

600

600.

570

150: 30„

Phoen Topho

„waijangs a„o 1752 bij Collecte voor a„o 1753 bij verpagting.

80. 300.

het Rangingen a:o 1752 bij collecte voor a:o 1753 bij- verpagting

91.

27250 29900: 30790: 27561: 27773

Domma Rd„s

1J: M. duijsenaar

Batavia In't Casteel dato voorsz: /:was getekent:/ I: Mossel,

A: van Broijel, I: v: der Waeijen, P: A: v: der Parra, I: V: der Spar, P: V: den velde, D:t v: Rhede, A: denijs,

H:t van Basel, en L„b Taillefert Secretaris

437