closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aen den Ed=len heere Cornelis

Speelman, gouverneur generael, en

de Ed=le heeren Raaden van Jndia

le

Ed=e Gestrenge Erntfeste hoogachtb

manhafte, wijse voorsienige seer

genereuse heeren,

Ed=le, En hoog gebiedende heeren

Op den 14=e augustus is onsen laesten

aen u Ed: ho: a=t geweest, en afgegaen

met den burger vaendrig theunis Claes=

soet, die wij verhopen voor de receptie

e

e

deses bestelt sal wesen, daer van de copie

volgens gewoonte hier nevens gaet,

ons aen deselve eerbiedelijck gedragende,

Dienende desen verders ten principalen

tot geleijde vanden Oppercoopman mons„

Johannis keijts, die volgens u:E:d: Ho: a=t

ordre p=r jaght 'thuijs te Cleeff benevens

zijn familie na batavia compt, gelijck

met dese occagie niete derwaerts vertreckt

den Notaris fredricq micholt, en zijn

famikie, jtem de huijsvrouw van den

schipper Juriaen aggies, die den al„

mogenden behouden reijse believe te

verleenen,

wij hebben mede niet ondienstig geacht,

u Ed=le Ho: a=t te notificeren dat wij op 24=e

of

1:

afgegaan missive met den

Corger Vaendrigh Chounis

claesz Soet,

den operkoopman Mons.r 7

keijts, comt benevens zijn

familie na Batavia, gelijck

mode den Notrs fredrick

michault, en zijn famchie, mits„

gaders de huijsvrouw van den

schipper Juarien aggis