closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hert

san

der

verst

Jan

ten

ve

la

n

over

sou

den

4

9

alder hoogsten, ende verblijven Ondereij

stent uEd: ho: A: dienstschuldige onder„

danige, en nedrige dienaeren, was ge„

teekent Willem van Zijll, Johannes

keijts, Albert van brengel, Jahannis

de hertogh Adriaen van Roijen

Cornelis stul, en pieter Craen

in margine stont banda Nassauw, den

eersten September a=o 1682

507

Amboina /

18

Aen den E: Ieremnas van vliet

protempore gesaghebberen

r

den Raad aldaer

Erntfeste wijse voorsienige seer

discrete heeren, en vrunden

Ons zijn beijde uE=s brieven van den

ontfanck van twee amboinse

missiven

24=e Julij ende eersten augustij op den

10=e en 17=e der laest genoemde maendt

wel ontfanden, deerste p=r de fluijt

de voorligticheijt, ende den tweeden

p=r d Chialoup piessangh, en sullen

aenvankelijck tot antwoordt dienemt

dat den gecondemneerden soldaet hunsert

den gecondermeerde soldaet

huijsert Jacobs Lugt is hier

Zught uijt den haagh hier wel aengekomen

wel aergekomen

is die wij volgens, en in Conformitie

vande

e

1

18

2 s

ol1