close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7661

Volgnummer

0010

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.02 Bantam

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Bantam. Met bijlagen

subdirectory-right

7661 Banda, 1682 sep. 1 - 1683 aug. 20; Banda, resoluties, 1682 sep. 8 - 1683 aug. 26; Bantam, kopie - attestaties, gepasseerd voor notaris David Regulier in Batavia en voor de advocaat - fiscaal en de waterfiscaal betreffende het voorgevallene tussen de Engelsen en de Nederlanders in Bantam, 1682 juni 13 - nov. 30

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hert

san

der

verst

Jan

ten

ve

la

n

over

sou

den

4

9

alder hoogsten, ende verblijven Ondereij

stent uEd: ho: A: dienstschuldige onder„

danige, en nedrige dienaeren, was ge„

teekent Willem van Zijll, Johannes

keijts, Albert van brengel, Jahannis

de hertogh Adriaen van Roijen

Cornelis stul, en pieter Craen

in margine stont banda Nassauw, den

eersten September a=o 1682

507

Amboina /

18

Aen den E: Ieremnas van vliet

protempore gesaghebberen

r

den Raad aldaer

Erntfeste wijse voorsienige seer

discrete heeren, en vrunden

Ons zijn beijde uE=s brieven van den

ontfanck van twee amboinse

missiven

24=e Julij ende eersten augustij op den

10=e en 17=e der laest genoemde maendt

wel ontfanden, deerste p=r de fluijt

de voorligticheijt, ende den tweeden

p=r d Chialoup piessangh, en sullen

aenvankelijck tot antwoordt dienemt

dat den gecondemneerden soldaet hunsert

den gecondermeerde soldaet

huijsert Jacobs Lugt is hier

Zught uijt den haagh hier wel aengekomen

wel aergekomen

is die wij volgens, en in Conformitie

vande

e

1

18

2 s

ol1